English    Vietnamese   

Chất biến tính

Loại VI-75

 

Si

Al

P

S

C

Fe

70-75%

≤2.0%

≤0.04%

≤0.02%

≤0.2%

Còn lại

Cỡ hạt:

Từ 1-3mm: phù hợp với gầu biến tính dưới 1 tấn

Từ 4-8mm: phù hợp với gầu biến tính trên 1 tấn.

 

Loại đặc biệt: để đúc xi-lanh hoặc các vật đúc có thành mỏng 

 

 

Si

Al

P

S

C

Ca

Ba

Fe

FeSiCa

70%

≤2.0%

-

-

-

1-2%

1-2%

Balance

 


Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

  • oto