English    Vietnamese   

Chất gom xỉ / Chất tụ xỉ

- Loại K-2 xuất xứ Nhật Bản: Đúc gang hoặc thép

- Loại K-3 xuất xứ Nhật Bản: Đúc gang 


Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

  • oto