English    Vietnamese   

Chất tăng cácbon

CHẤT TĂNG CÁCBON

 

Thành phần

C

S

Chất dễ bay hơi

Tro

Độ ẩm

Cỡ hạt

Loại 1

≥99%

≤0.05%

≤0.6%

≤0.6%

≤0.5%

1-4mm (90%)

Loại 2

≥98%

≤0.7%

≤1.0%

≤1.0%

≤0.5%

1.5-10mm (90%)


Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

  • oto