English    Vietnamese   

Chất tăng cứng - Chất xúc tác

1. Chất xúc tác gốc Axit (dùng với nhựa furan)

 


Tiêu chuẩn kỹ thuật:


Tên sản phẩm

H – 1C

H – 1D

H – 2C

H – 2D

H – 3C

H – 3D

H – 4C

H – 4D

H – 5C

H – 5D

H – 6C

H – 6D

Tỷ trọng

1.17

1.20

1.22

1.25

1.27

1.29

Độ nhớt, cps

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

Nhiệt độ cát

              cao hơn     <=   30 oC                                                    15 oC    =>      Thấp hơn

 

2. Ester: Ester là hóa chất giúp tự đông cứng, được sử dụng với nhựa alkaline phenolic. Hỗn hợp cát với phenolic và ester có một số ưu điểm như sau: có độ bền khuôn đồng đều, có tính chảy cao, kiểm soát được thời gian tuổi xuân.

Xin xem catalog của chúng tôi để có thêm thông tin về sản phẩm.


Sản phẩm liên quan

Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

  • oto