English    Vietnamese   

Đậu phát nhiệt

Để sử dụng đối với kim loại hay bị co ngót trong quá trình đóng rắn. Là một chất phụ gia sạch để ngăn chặn quá trình hình thành các vết rỗ do co ngót của vật đúc, làm tăng giới hạn chảy của kim loại. Đậu phát nhiệt được thiết kế với nhiều hình dạng và kích thước. Quý khách có thể tải file Catalog của chúng tôi để xem chi tiết tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm.


Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

  • oto