English    Vietnamese   

Khách hàng

Sau 9 năm hoạt động, May Casting hiện có trên 100 khách hàng truyền thống là các Công ty đúc nằm trải dài từ Bắc vào Nam, trong đó có cả các Công ty của Nhật Bản, Đài Loan. Dưới đây là một số khách hàng tiêu biểu của chúng tôi:

TT

Tên khách hàng

Sản phẩm

1

Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật

Nhựa furan, chất xúc tác, sơn khuôn, đầu đo nhiệt độ, bột phát nhiệt, chất gom xỉ, phin lọc xỉ, lò cảm ứng trung tần Inductotherm, dây chuyền furan Omega.

2

Công ty TNHH Citizen Machinery

Nhựa furan, chất xúc tác, sơn khuôn, đậu phát nhiệt, gang thỏi Nam Phi

3

Công ty EBA Machinery

Lò cảm ứng trung tần Inductotherm Dual Trak 1500 kW x 2 x 3MT

5

Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương

Nhựa furan, chất xúc tác, sơn khuôn, máy đo nhiệt độ, đầu đo nhiệt độ, bột phát nhiệt, chất gom xỉ, chất cầu hóa, máy phun bi làm sạch, bột trát vòng cảm ứng

6

Công ty EBARA Hải Dương

Nhựa furan, chất xúc tác, sơn khuôn, bột phát nhiệt, bi thép, gom xỉ

7

Công ty Cơ khí Đông Anh

Sơn khuôn, chất cầu hóa, bột phát nhiệt, đậu phát nhiệt, ester, máy đo nhiệt độ Smartdip

8

Công ty Cơ khí Hà Nội

Nhựa furan, chất xúc tác, sơn khuôn, đầu đo nhiệt độ, keo dán thao, lò cảm ứng trung tần Inductotherm

9

Công ty TNHH MTV Cơ khí Mê Linh

Nhựa furan, chất xúc tác, chất cầu hóa, biến tính, tăng các bon, gom xỉ, sơn khuôn, dây chuyền làm khuôn furan, máy đo nhiệt độ cầm tay, đầu đo nhiệt độ, bi thép

10

Công ty Diesel Sông Công

Nhựa furan, chất xúc tác, sơn khuôn, chất gom xỉ, chất cầu hóa, chất biến tính, gang thỏi Nam Phi

11

Công ty Phụ tùng Máy số 1 (FUTU 1)

Chất gom xỉ, chất biến tính đặc biệt, máy đo nhiệt độ, đầu đo nhiệt độ, bi thép

12

Công ty Z127

Sơn khuôn, chất tăng các bon, cầu hóa, biến tính, bột phát nhiệt, đầu đo nhiệt độ, máy đo nhiệt độ cầm tay

13

Công ty CP Cơ khí Gang thép

Sơn khuôn, chất cầu hóa, bột phát nhiệt

14

Công ty CP Cơ khí Luyện kim (SADAKIM)

Nhựa furan, chất xúc tác, sơn khuôn, máy đo nhiệt độ, đầu đo nhiệt độ, bột phát nhiệt, chất gom xỉ, chất cầu hóa, chất biến tính, đậu phát nhiệt, chất tăng cácbon, dây chuyền furan Omega 10T/h, máy phun bi

15

Công ty Đúc Máy Động lực & Máy Nông nghiệp Việt Nam

Furan, chất xúc tác, lò cảm ứng trung tần Inductotherm (1 tủ điện Dual Trak, 1 tủ điện Power Trak, 4 nồi lò), Máy CE, cốc CE, các thiết bị phòng thí nghiệm

16

DN Tư nhân Tam Hiệp Thành

Sơn khuôn, furan, chất xúc tác, dây chuyền furan Omega, cốc CE

17

Công ty TNHH SX TM Cơ khí Kim Chung

Nhựa furan, chất xúc tác, chất cầu hóa, biến tính, tăng các bon, gom xỉ, sơn khuôn, lò cảm ứng trung tần Inductotherm, máy đo nhiệt độ cầm tay, đầu đo nhiệt độ

18

Công ty CP Cơ khí Thành Long

Gom xỉ, sơn khuôn, bột phát nhiệt, bột đầm lò, tăng các bon, chất cầu hóa, máy đo nhiệt độ cầm tay, đầu đo nhiệt độ

19

Công ty Cơ khí Đúc Toàn Thắng

Gom xỉ, sơn khuôn, bột phát nhiệt, tăng các bon, bột trát vòng cảm ứng, chất cầu hóa, chất biến tính, máy đo nhiệt độ cầm tay, đầu đo nhiệt độ

20

Công ty TNHH Thắng Lợi

Gom xỉ, sơn khuôn, bột phát nhiệt, máy đo nhiệt độ cầm tay, đầu đo nhiệt độ

21

Công ty CP Đúc Việt Toàn

Gom xỉ, sơn khuôn, bột phát nhiệt, tăng các bon

22

DNTN Cơ khí đúc Vũ Đại

Gom xỉ, sơn khuôn, bột phát nhiệt, nhựa furan, chất xúc tác

23

Công ty TNHH Ngọc Hà

Gom xỉ, sơn khuôn, bột phát nhiệt, máy đo nhiệt độ cầm tay, đầu đo nhiệt độ, tăng các bon

Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

  • oto